Vad bör man kontrollera innan en teaterföreställning?

Som anordnare av en teaterföreställning är det en hel del man måste ha koll på i god tid innan föreställningen ska äga rum. Skådespelarnas repliker med mera ligger ofta på dem och som anordnare kan man inte vakta varje person och se till att de kan sina saker. Inte så länge det finns annat jobb att göra. Men vad behöver man kolla egentligen?

Hur ser det ut med lokaler?

Har man bokat en lokal för uppvisningen och är denna i så fall bekräftad. Har lokalen godkänts och hur ser det ut med teknisk utrustning samt städning av lokalen?

Det tekniska

Behövs det hjälp med att kunna sköta ljud, ljus, eller kanske behövs nån som kan vara med och bygga upp kulisser? Har någon eller några anställts för detta eller gör teatergruppen allt sådant själva?

Marknadsföring

I god tid måste man se till att teaterföreställningen marknadsförs på olika sätt. Kanske genom affischer, sociala medier eller något annat. Om ingen vet om föreställningen, blir det ingen publik och inga inkomster.

Marknadsföringsmaterial

Arrangemang i foajén?

Om det finns en foajé eller kanske rent av ett café där föreställningen ska hållas kan det vara bra att faktiskt lägga ner lite extra tid på att publiken ska kunna trivas här i pauser samt inför och efter teatern. Om sponsorer eller vissa grupper ska behandlas särskilt måste detta ha förberetts i god tid. Kanske ska dryck och snacks finnas framme som publiken kan njuta av? Då måste någon duka upp detta.

Välkomna publiken

När publiken kommer för att titta på teatern kan det innan föreställningen och även efter uppkomma frågor från de som tittat. Det är viktigt att någon från teaterföreningen är med och påläst. Då kan denne besvara olika typer av frågor.

Tacka de som varit med

Det är också viktigt att man som arrangör tackar skådespelare och andra som varit med på ett bra sätt.