Se till att skådespelarna är väl förberedda

Om man ska sätta upp en teaterföreställning gäller det att se till att de skådespelare som ska vara med är väl förberedda inför föreställningen. Man måste börja förbereda sig i god tid, och man kan inte hoppa in och lära sig alla repliker dagen innan föreställningen ska vara. Undantaget är om man bara har en eller två repliker, men det är mycket som ska klaffa också under föreställningen. Man måste veta när man ska gå in, ut, av scenen, ombyten och en hel del annat som tar tid att lära sig inför en enkel pjäs.

Replikerna måste sitta

När skådespelarna har fått sina roller får de också de repliker som tillhör dessa. Det är då viktigt att varje skådespelare tar sitt ansvar och faktiskt övar in rollerna enligt manus. Man måste veta vad man ska säga och när. Mindre improvisationer gör ofta inget, men de andra skådespelarna måste förstå vad som avses så att de sedan kan kontra med rätt repliker. Som skådespelare gör det inget om man säger några ord fel. De enda som kommer veta om det är de andra som tränar teatern. Publiken vet inte hur pjäsen är inövad och så länge man som skådespelare inte gör en stor grej av det hela brukar föreställningen flyta på bra.

Rätt kläder för rätt pjäs

När det gäller teater måste man som skådespelare se till att man har rätt ombyten i rätt ordning framlagda om man spelar flera roller i samma pjäs. Om man bara spelar en roll behöver man bara en uppsättning scenkläder men det gäller att dessa finns på plats den dagen föreställningen ska spelas upp. Om man inte har rätt kläder, kan det i vissa fall bli svårt att spela rollen, medan det i andra fall går bra att improvisera. Det finns dock viss rekvisita man inte kan bortse från.