Vad gör en teaterförening?

Teaterföreningar finns både på större och mindre orter i Sverige och de kan dessutom vara stora eller små föreningar. Inom föreningen sätter man tillsammans ihop program för vilka pjäser man vill spela upp under året. Föreningen samlar teaterintresserade i olika åldrar, från barn till vuxna och de delas in i grupper efter ålder så att barn kan spela passande roller, medan vuxna kan spela andra pjäser. Ofta förekommer också så kallade familjepjäser då en familj som är med i föreningen kan spela upp teatern gemensamt tillsammans med andra familjer. Barnen har då barnroller, medan de vuxna har familjeroller i samma pjäs.

Ibland kostar det några kronor att vara med i en teaterförening, medan det andra gånger är helt gratis. Många gånger får teaterföreningarna statliga stöd med mera så länge de har ett visst antal medlemmar och arbetar för att öka intresset för just teater. Hos dessa föreningar är det många gånger helt gratis att vara med och spela pjäser, medan det kan kosta någon hundralapp i medlemsavgift per år för att få se alla pjäser man inte själv spelar i. Samtidigt kan man få rabatter på till exempel Kungliga Operan i Stockholm med mera.

Ofta grundar sig en teaterförening på ideellt arbete som sker på deltagarnas fritid. Detta innebär att de personer som arbetar med att sätta upp en teaterföreställning gör arbetet helt gratis på helger, efter arbetet eller liknande. Många familjer är med i sin helhet och hjälper till med detta. Arbetet kan innefatta sena kvällar, tidiga morgnar och även arbete under en hel helg, men de som är verkligt intresserade av teatern låter inte detta stoppa dem. De ser det som en fritidsaktivitet och arbetar flitigt på för att allt ska vara klart tills dess att föreställningen ska spelas. Detta arbete stärker många gånger gruppen och gör pjäserna ännu bättre.