Sveriges största teaterförening

Redan år 1933 startades den svenska riksreatern och den har vuxit rejält sedan dess. Teatern är i dag en mycket levande folkrörelse och kan ses som den största producerande turnéteatern i Sverige. Det finns ungefär 230 lokala riksteaterföreningar i landet inom just riksteater, och dessutom finns det flera anslutna organisationer. Det finns också en regional riksteaterförening i varje län i Sverige och denna agerar som ett mycket viktigt samarbetsorgan för alla de lokala teaterföreningar som finns i respektive län.

I regel arrangerar de olika föreningarna anslutna till riksteatern väldigt många olika sorters scenkonst på de orter de finns på. Ofta arrangeras både turnéer från riksteatern, men lika ofta sätts andra föreställningar upp från dans-, musik, och teaterproducenter. Ofta kan målgruppen arrangören riktar sig mot variera en del mellan de olika föreningarna, och dessutom kan detta variera mellan säsongerna. Ibland kan en arrangör planera repertoarer för flera åldersgrupper för att alla som är intresserade av scenkonst på en ort ska kunna delta, men ibland finns det undantag där en förening bara riktar in sig mot en bestämd målgrupp. Det behöver dock inte bara handla om ålder, utan även om intresse- eller språkgrupper av olika slag.

Inom riksteatern lägger medlemmarna ner mycket tid på det ideella engagemanget. I genomsnitt läggs hela 280 000 timmar per år på teater. Genom detta arbeta kan man med arrangemanget, publiciteten och förmedlingen nå mer än 14 miljon människor per år. Var fjärde år hålls också en kongress där alla medlemmar kan vara med och fatta beslut om hur både rörelsen och teatern ska utvecklas och drivas framåt.

Skapar rörelse i samhället

Det syfte som finns med riksteatern är att man vill förmedla och skapa scenkonst där människornas tankar och känslor sätts i rörelse. Varje år erbjuds cirka 70 olika uppsättningar hos varje arrangör och dessa riktas till flera målgrupper.