Klassiska föreställningar: Hamlet

Det är William Shakespeare som ligger bakom tragedin Hamlet, prins av Danmark. Denna teaterpjäs brukar tillsammans med pjäserna Othello, Machbeth och Kung Lear räknas till Shakespeares mer mogna tragedier.

Handlingen

I denna teaterföreställning avlider Prins Hamlets far och Claudius, Hamlets farbror, gifter sig med Hamlets mor, drottningen. Under denna tid har Hamlet varit utomlands och han får sedan vid hemkomsten besök av vålnaden från sin far. Denne talar sedan om för Prins Hamlet att den som dödat honom faktiskt är Claudius. Hamlet berättar sedan för sin mor att mördaren är Claudius och i samband med detta mördar Hamlet Polonius, kungens rådgivare, i tron av att det var Claudius som gömt sig bakom ett draperi.

Efter detta väljer Claudius att skicka Hamlet vidare till England för att han skulle bli dödad där men planen misslyckas radikalt. Det fartyg Hamlet skickas på blir attackerat av pirater. Dessa tar Prins Hamlet tillfånga och han förs sedan direkt tillbaka till Danmark.

I samband med att detta har hänt dränker sig Ofelia, som varit Hamlets flickvän och samtidigt Polonius dotter. Hon blir helt enkelt galen. Ofelias bror Laertes vill med en gång hämnas både systern och fadern genom att mörda Hamlet. Det är då Claudius ordnar en duell i svärd mellan Laertes och Hamlet. Det finns en plan om att Hamlet ska mördas av det förgiftade svärd Laertes har, men om detta misslyckas ska dock Hamlet få en bägare förgiftat vin av Claudius.

Det förgiftade svärdet Laertes har lyckas förvisso såra Hamlet men Hamlet dör inte. Istället lyckas han döda Laertes med sitt eget svärd. Vinet får han inte heller. Detta råkar Hamlets mor dricka, helt utan att veta om att vinet varit förgiftat. Laertes har inte hunnit dö ännu, utan han använder sina sista krafter till att avslöja komplotten med giftet för Hamlet. Denne dödar då också Claudius.